Selecteer de taal

Beste familie, vrienden en kennissen van Theo, beste donateurs,

U ontvangt dit bericht namens Stichting Werk Theo Raaijmakers.

Op 22 juni is Theo overleden.
Een aantal van jullie wisten dit al, sommigen nog niet.

Tientallen jaren heeft Theo zich ingezet voor straatkinderen in India en Bolivia. Met een enorme passie haalde hij er alles uit om de kinderen een steuntje in de rug te geven, zodat ook zij kans hadden op een mooie toekomst. U heeft dat onder andere kunnen lezen in de rondzendbrieven die hij in december en juni verstuurde. Dit werk had hij niet kunnen doen zonder uw onvoorwaardelijke steun. Eenieder die zich inzette voor de Toermee, Drie Koningen zingen, de acties rond de communie en nog veel meer. Mede dankzij al die prachtige acties heeft hij het mooie werk kunnen doen.

Op de achtergrond heeft Stichting Werk Theo Raaijmakers vanaf 1999 Theo geholpen met de financiën en het secretariaat, zodat Theo zich alleen op het werk in Cochabamba kon richten.

Omdat wij onze contactpersoon met Bolivia nu verloren zijnen wij zodoende te weinig zicht hebben op wat er met ons geld gebeurt, hebben wij besloten de Stichting op te heffen.
Dit in de wetenschap, dat er gedurende 25 jaar veel goed werk verricht is, daar in Cochabamba.

Tot 29 februari zullen wij de diverse projecten in Cochabamba, Bolivia nog steunen. Vanaf 1 maart 2024 stopt onze steun aan de projecten. Het resterende bedrag wat nog op de rekening staat, wordt naar een door de Stichting gekozen doel in Bolivia gestuurd.

Nogmaals veel dank voor alle jaren van steun.

Wij wensen u hele fijne Kerstdagen en alle goeds voor 2024!

Namens de stichting

José Raaijmakers
Dirk van Iersel