Selecteer de taal

 

 •  In deze disclaimer wordt verstaan onder;
  •  De eigenaar: de eigenaar van de website,
  •  Gebruik(en): alle denkbare handelingen,
  • U: de bezoeker van de website,
  • De content: alle in de website aanwezige inhoud.
 • Het onderstaande is van toepassing op de pagina’s die u bekijkt op onze website. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
 • De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.
 • De eigenaar is niet verantwoordelijk voor inhoud op de aan de website gekoppelde bestanden en / of websites waarnaar wordt verwezen.
 • Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de inhoud of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.
 • Toestemming tot het gebruik van de getoonde inhoud of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.