Selecteer de taal

Stichting Werk Theo Raaijmakers

 Amanecer project voor straatkinderen en jongeren in Bolivia

Theo Raaijmakers is werkzaam in Bolivia voor het project Amanecer. Hij is missionaris van Mill Hill, geboren in
1951 en priester gewijd in Moergestel in 1977.

theo met kinderenHij is directeur van twee huizen van de Stichting Amanecer (Ana Maria en Jerusalén), een stichting die werkt voor kinderen en jongeren, jongens en meisjes, die op straat hebben geleefd/gewoond of die op een andere manier bij een risicogroep horen (bv. vanwege geweld of alcoholisme thuis, extreme armoede, prostitutie, etc.). Het project heeft zes huizen, waar kinderen en jongeren verblijven en ook een eigen school waar kinderen hun  leerachterstand kunnen inhalen. Er zijn vijf huizen voor jongens en één huis voor meisjes.
Theo is ook namens de Stichting Amanecer algemeen directeur van de school.
Het project Amanecer werkt alles bijeen met zo ongeveer 250 kinderen en jongeren intern in hun verschillende huizen en met nog veel meer op straat.

Een van Theo’s belangrijkste uitgangspunten is om de mensen een zo goed mogelijke opleiding te geven, want zonder scholing is er geen vooruitgang voor het individu of voor het land. Daarom geeft Theo een groot aantal  mensen de kans naar de (middelbare) school te gaan en zijn er ook jongeren op de universiteit en in andere hogere opleidingen. Zo is er bv. o.a. een jongeman nu werkzaam als tandarts, die vroeger op straat schoenen poetste;  en er zijn al meer mensen afgestudeerd aan de universiteit, die nu aan het werk zijn met een kans op een goede toekomst.

Daarnaast is er veel aandacht voor de gezondheidszorg, omdat dit, evenals het onderwijs van invloed is op de rest van het leven. Veel noodgevallen komen bij Theo terecht, vooral ook omdat veel mensen de gezondheidszorg niet kunnen betalen. Het aidsprobleem is één van de zaken die steeds meer aandacht begint op te eisen.

Om zijn werk te ondersteunen is in 1999 een stichting opgericht onder de naam: “Stichting Werk Theo Raaijmakers”.  Een belangrijk doel van deze stichting is om financiële hulp te bieden.

Een aantal van de redenen waarom dit nodig is:

  • Het project Amanecer is enorm groot en het kost ongeveer 2000 dollar per dag om het in stand te houden. Dit zijn alleen de basisonkosten.

  • De kosten van de vervolgopleidingen zijn heel hoog. Ook hiervoor is dus veel geld nodig.

  • Ook de onkosten op het gebied van de gezondheidszorg zijn enorm.

  • Bovendien is Theo medeverantwoordelijk voor een nachtopvang voor een beperkt aantal jongeren met drugsproblemen.

  • We werken ook erg veel met families, en soms is het nodig om een familie even uit de nood te helpen, zodat ze een betere kans hebben voor zichzelf en hun kinderen - soms wordt geprobeerd om kleine bedrijfjes/verkoop van producten te beginnen met een familie. Ook hebben we bv. leningen gegeven aan mensen om een auto te kopen en die gebruiken ze dan als taxi en zó betalen ze hun schuld terug.

  • Theo en collega's zijn, naast de werkplaatsen van Amanecer ook een aantal kleinere werkplaatsen begonnen die van de Stichting zijn, maar die door jongeren zelf worden gerund; ze leren daardoor zelfstandig en verantwoordelijk te werken: als ze werk hebben, hebben ze geld; ze moeten zelf werk zoeken en uitvoeren. We zouden graag nog meer van deze kleine bedrijfjes beginnen waar jongeren en hun families leren op eigen benen te staan; wij houden wel een beetje controle, maar het hangt voor een groot deel van hen af.

  • We hebben in één van onze huizen ook een paar bedrijfjes  voor mensen met gezondheidsproblemen: we doen recycling van papier en blik, we bedrukken t-shirts, en dat wordt gedaan door een viertal mensen die vanwege hun gezondheid (tuberculose, HIV-positive, zware epilepsie, zware psychische problemen) niet gemakkelijk in de stad aan het werk kunnen.  

.Voor verdere informatie kunt u contact opnemen via de gegevens op de contactpagina hiernaast.