Selecteer de taal

MOV-werkgroep Moergestel zet zich in voor Bolivia

Sinds vele jaren is in Moergestel actief de MOV-werkgroep. De groep is een werkgroep van de parochie en MOV is de afkorting van Missie-, Ontwikkelings- en Vredeswerk. De groep wil mensen bewegen niet alleen het eigen belang na te streven, maar ook in woord en daad solidair te zijn met onze naasten in de Derde Wereld. De werkgroep bestaat de laatste jaren uit vijf personen, die door het jaar heen diverse acties onder de bevolking van Moergestel organiseren. Twee daarvan zijn specifiek gericht op ondersteuning van het werk van dorpsgenoot pater Theo Raaijmakers in Cochabamba (Bolivia). Als eerste het Driekoningenzingen op 6 januari door kinderen, een oude traditie in Moergestel, waarvan de opbrengst ten goede komt aan pater Theo. En daarnaast de sponsorfietstocht TOER MEE, die ieder jaar op de laatste zondag van augustus wordt verreden met start op het St. Jansplein. De deelnemer heeft keuze uit een route van 25 of van 40 km, die telkenjare in parcours variëren. De TOER MEE is een belangrijk gebeuren op de Moergestelse evenementenkalender en wordt in 2015 voor de 35e keer gehouden. De laatste jaren is er ook een startpost in Berkel-Enschot bij Boerderij Denissen, door de deelname van de KBO-afdeling aldaar. Het moet gezegd, dat door bedrijven en particulieren heel wat bijdragen worden gegeven in het kader van de TOER MEE. Daarmee laten veel mensen in Moergestel zien dat ze het werk van pater Theo van harte willen ondersteunen.
En soms is er ruimte voor een extra activiteit, zoals de landelijk Adventsactie in 2014, die een zeer aanzienlijke ondersteuning voor het project van pater Theo opleverde of de MOV-fietstochten op Hemelvaart 2015 in het kader van Fiets- en Wandeldorp Moergestel.